Konstfack

Nils-Johan Eriksson


Nils-Johan Eriksson
Year of birth: 1985
Country of birth: Finland
Food Connections

An industrial design perspective on the human relationship to food, investigating the zeitgeist and including movements of localism and hyper-commercialism in future aspects. The result is an exploratory design process that conceptualizes a proposal for kitchen spaces and food consumption.

Ett industridesignperspektiv på människans relation till mat som undersöker tidsandan och innefattar rörelser som lokalism och hyperkommersialism och deras framtida aspekter. Resultatet är en utforskande designprocess som skapar begrepp för ett förslag om köksutrymmen och matkonsumtion.
Deborah Kupfer
Ebrima Faye
Jaan Selg
Josefin Ambring
Kajsa Davidsson
Matilda Dahlquist
Maximilian Winkel
Niklas Kull
Nils-Johan Eriksson