Konstfack

Nils-Johan Eriksson


Nils-Johan Eriksson
Year of birth: 1985
Country of birth: Finland
Food Connections

An industrial design perspective on the human relationship to food, investigating the zeitgeist and including movements of localism and hyper-commercialism in future aspects. The result is an exploratory design process that conceptualizes a proposal for kitchen spaces and food consumption.

Ett industridesignperspektiv på människans relation till mat som undersöker tidsandan och innefattar rörelser som lokalism och hyperkommersialism och deras framtida aspekter. Resultatet är en utforskande designprocess som skapar begrepp för ett förslag om köksutrymmen och matkonsumtion.

Deborah Kupfer

Ebrima Faye

Jaan Selg

Josefin Ambring

Kajsa Davidsson

Matilda Dahlquist

Maximilian Winkel

Niklas Kull

Nils-Johan Eriksson