Konstfack

Maximilian Winkel


Maximilian Winkel
Year of birth: 1987
Country of birth: Germany
Watson: From medical aid to desirable support - A carbon wheelchair

Lightness is one of the key features in a wheelchair; however, light wheelchairs are expensive and therefore not available for everybody who would benefit from using one.
In this project, I worked with the new and innovative manufacturing technique of bending carbon-reinforced-plastic. This combines the strength and lightness of carbon fiber with the rather simple and inexpensive technique of bending, resulting in Watson, a very light, yet affordable wheelchair.

Apart from wheelchairs that appear either sporty or technical, there are not very many options for the user to choose from. Common wheelchair design widely ignores the lifestyle or social aspirations of the users and rather focuses on the technical performance of the chair as an aid.

Watson provides a new approach and takes the social situation and the emotional relationship between the user and wheelchair into consideration. The appearance of it is simplified and discreet, though elegant in detail and affords the user to be in focus. It becomes a personal object rather than an anonymous medical aid.

Låg vikt är en av de viktigaste egenskaperna hos en rullstol. Dock är lätta rullstolar dyra och därmed inte tillgängliga för alla som skulle kunna ha nytta av dem. I detta projekt har jag arbetat med en ny och innovativ framställningsteknik där man böjer kolförstärkt plast. Detta kombinerar kolfiberns styrka och lätthet med böjningsteknikens relativa enkelhet och billighet, och resulterar i Watson, en mycket lätt rullstol till ett överkomligt pris.

Bortsett från rullstolar som antingen ser sportiga eller tekniska ut finns det inte många alternativ att välja på för användaren. Vanlig rullstolsdesign bortser ofta från användarens livsstil eller sociala ambitioner och fokuserar istället på rullstolens tekniska prestanda i dess funktion som hjälpmedel.

Watson erbjuder ett nytt förhållningssätt som tar hänsyn till den sociala situationen och den känslomässiga relationen mellan användaren och rullstolen. Dess utförande är enkelt och diskret, men med en elegans i detaljerna, och den tillåter sin användare att vara i fokus. Den blir ett personligt föremål snarare än ett anonymt medicinskt hjälpmedel.

Deborah Kupfer

Ebrima Faye

Jaan Selg

Josefin Ambring

Kajsa Davidsson

Matilda Dahlquist

Maximilian Winkel

Niklas Kull

Nils-Johan Eriksson