Konstfack

Josefin Ambring


Josefin Ambring
Year of birth: 1987
Country of birth: Sweden
The welding assistant: To obtain flexibility in the everyday welding profession

Being a welder requires patience, precision and strength.
The stationery welder is expected to work fast and efficiently.
However, observations, contextual interviews and workshops proved that
today’s equipment is not supporting the welder’s way of working.

Their work is based on movement in which they are forced to carry both torch and cable while constantly changing the grip and body position.

In a master collaboration with ESAB, I have been focusing on defining new working possibilities for the welder. These possibilities should prohibit issues often caused by the torch and the cable and at the same time provide a better working environment.

Att vara svetsare kräver tålamod, precision och styrka.
En stillastående svetsare förväntas arbeta snabbt och effektivt.
Observationer, kontextuella intervjuer och workshops har dock visat att dagens utrustning inte stödjer svetsarens sätt att arbeta.

Deras arbete bygger på rörelser där de är tvungna att bära både skärbrännare och kabel medan de ständigt byter grepp och kroppsställning.

I mitt mastersamarbete med ESAB har jag fokuserat på att definiera nya arbetsmöjligheter för svetsare. Dessa möjligheter borde förhindra problem som ofta uppkommer med skärbrännaren och kabeln, samtidigt som de bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Deborah Kupfer

Ebrima Faye

Jaan Selg

Josefin Ambring

Kajsa Davidsson

Matilda Dahlquist

Maximilian Winkel

Niklas Kull

Nils-Johan Eriksson