Konstfack

Christian Skovgaard


Christian Skovgaard
Year of birth: 1982
Country of birth: Denmark
Picking Up Pieces

In my practice, I depict places and their architecture in text, drawings and models. I’m interested how these places affect us and in outlining a future that can unfold there.

My degree project is a graphic novel and an architectural model. The graphic novel is titled Picking Up Pieces and deals with loss and psycho-geography; how our environment affects us psychologically.

The story follows a young woman, who in dealing with the death of her lover, finds that the traumatic memory of her loss is tied to a collapsed archive.
Later, she realizes that not only the archive, but other places in different ways similar to it, triggers the same painful recollections. Now at her wits end, she makes a discovery.

I mitt arbete avbildar jag platser och deras arkitektur i text, teckningar och modeller. Jag är intresserad av hur dessa platser påverkar oss och av att skissa på den framtid som kan utspela sig där.

Mitt examensprojekt är ett serieroman och en arkitektonisk modell. Serieromanen har titeln Picking Up Pieces och handlar om förlust och psykogeografi: hur vår omgivning påverkar oss psykologiskt.

Berättelsen följer en ung kvinna som i sina försök att handskas med sin älskares död finner att hennes traumatiska minnen är knutna till ett hoprasat arkiv. Senare förstår hon att det inte bara är arkivet, utan även andra, liknande platser som utlöser samma smärtsamma minnen. I sitt desperata tillstånd gör hon en upptäckt.

Christian Skovgaard

Elin Molander

Esther de Groot

Hanna Gustavsson

Istvan Daniel Vasil

Kamran Rahimi Hosseini

Katrine Gram Sloth

Kent Fonn Skåre

Minna Alanko

Nils Jarlsbo

Rikard Heberling

Simon Hessler