Konstfack

Kent Fonn Skåre


Semi-Schematic 13


Push/Pull


Semi-Schematic 12

Kent Fonn Skåre
Year of birth: 1983
Country of birth: Norway
Translation

Everyday architectural structures are highly programmed. What happens when you apply the logic of one structure to another, and as a consequence distorts its original meaning?

I have altered representations of architectural structures by exploring the gap that occurs when translating them from the two-dimensional to the three-dimensional. By shifting scale, material and form, sculptural re-appropriations emerge, proposing a new perspective on our built environment.

Vardagliga arkitektoniska strukturer följer strikta program. Vad händer när man applicerar en strukturs logik på en annan struktur och därmed förvränger dess ursprungliga mening?

Jag har förändrat utvalda strukturers skala, material och form genom att använda missförstånd som ett redskap när jag översatt två dimensioner till tre. Resultatet är en rad skulpturala återerövranden som föreslår ett nytt perspektiv på vår byggda miljö.

Christian Skovgaard

Elin Molander

Esther de Groot

Hanna Gustavsson

Istvan Daniel Vasil

Kamran Rahimi Hosseini

Katrine Gram Sloth

Kent Fonn Skåre

Minna Alanko

Nils Jarlsbo

Rikard Heberling

Simon Hessler