Konstfack

Nils Jarlsbo


Nils Jarlsbo
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
Undergången

My degree project is a picture book about the end of the world, set in a hotel in the woods. The book is aimed at children, adults who read to children and adults that enjoy picture books – in that order. The book is part of an old Swedish picture book tradition, though it also holds its own as a contemporary work, with the entire world as the inspiration and audience.

The book is my debut as an author and picture book illustrator. At the same time, it is a development of my work as an illustrator and designer. The book has been published by Sturebygruppen, a recently formed creative platform in the suburb of Stureby, Stockholm.

Mitt examensarbete är en bilderbok om jordens undergång som utspelar sig på ett hotell i skogen. Boken riktar sig till barn, vuxna som läser för barn, och vuxna som gillar bilderböcker - i den ordningen. Boken är en del av en gammal svensk bilderbokstradition, men står också på egna ben som ett samtida verk med hela världen som inspiration och mottagare.

Boken är min debut som författare och bilderboksillustratör. Samtidigt är det en vidareutveckling av mitt arbete som illustratör och designer. Boken publiceras av Sturebygruppen, en nystartad kreativ plattform i förorten Stureby, Stockholm.

Christian Skovgaard

Elin Molander

Esther de Groot

Hanna Gustavsson

Istvan Daniel Vasil

Kamran Rahimi Hosseini

Katrine Gram Sloth

Kent Fonn Skåre

Minna Alanko

Nils Jarlsbo

Rikard Heberling

Simon Hessler