Konstfack

Rikard Heberling


MASTER CLASS


Typograf och fritänkare


Socialism and print

Rikard Heberling
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden

“To make the classroom a perpetual forum for political and social issues…is wrong; and to see aesthetics as sociology is grossly misleading.”*

This project is an investigation of the subject of typography in the context of pedagogy and education. The aim is to demonstrate tendencies within contemporary teaching of typography in Sweden, in order to bring about a debate on what a school of typography is and what it could be. What teaching would be relevant in relation to history and to technical developments? How are professional stererotypes repeated?
To what extent is typography discussed within a political context? How can education promote subject development rather than subject management?

* Paul Rand. Confusion and Chaos.

"Att göra klassrummet till ett ständigt forum för politiska och sociala frågor...är fel, och att tolka estetik som sociologi är grovt missvisande."*

Projektet är en undersökning av ämnet typografi i en kontext av pedagogik och utbildning. Syftet är att synliggöra tendenser inom samtida typografiundervisning i Sverige, för att väcka en diskussion om vad en skola för typografi är och kan vara. Vad är relevant undervisning i förhållande till historia och teknisk utveckling? Hur reproduceras stereotyper av yrkesrollen? I vilken grad behandlas typografi i en politisk kontext? Hur kan utbildning verka för ämnesutveckling snarare än förvaltning?

* Paul Rand. Confusion and Chaos.

Christian Skovgaard

Elin Molander

Esther de Groot

Hanna Gustavsson

Istvan Daniel Vasil

Kamran Rahimi Hosseini

Katrine Gram Sloth

Kent Fonn Skåre

Minna Alanko

Nils Jarlsbo

Rikard Heberling

Simon Hessler