Konstfack

Kamran Rahimi Hosseini


Kamran Rahimi Hosseini
Year of birth: 1982
Country of birth: Iran
+46 73 654 00 81
Knas

Knas is the story of the refugee family Korostami. For my degree project, I wrote the script and drew the storyboard for an episode from the story.

Synopsis:

The year is 1986. Sweden’s Prime Minister has been murdered, nuclear fallout rains down over the Gävle area, and Maradona has single-handedly won the victory for Argentina in the soccer World Cup. A plane from Milan lands at Arlanda Airport. On board are a family with two children, they wait patiently for all the other travelers to pass through customs before the father goes to the border police and says: “No passports.” They have fled a war-torn Iran and have arrived to a new life in a new country, Sweden.

Four years later, Khomeini is dead. The Berlin Wall has fallen. The Soviet Union is no more and the Cold War is over. The world is different. Sweden is in a deep recession, and right-wing winds are blowing. Sweden is different.

The family has lived in Borlänge for a couple of years, each member trying to find their place in a society whose traditions, views on family life and what the norm is stand in contrast to those of their homeland. But in the new country, it is not sufficient to adapt, everyone has to redefine for themselves what belonging and a family are – if they are going to manage to keep it together.

Knas är historien om flyktingfamiljen Korostami. Till mitt examensarbete har jag skrivit manus samt ritat storyboard till ett avsnitt ur historien.

Synopsis:

Året är 1986. Sveriges statsminister har mördats, radioaktivt nedfall faller över Gävletrakten och Maradona har på egen hand vunnit hem segern för Argentina i fotbolls-VM. Ett plan från Milano landar på Arlanda flygplats. Ombord finns en tvåbarnsfamilj, de väntar tålmodigt till alla andra resenärer har passerat igenom tullen innan fadern går fram till gränspolisen och säger: - No passports. De har flytt från ett krigshärjat Iran och anlänt till ett nytt liv i ett nytt land, Sverige.

Fyra år senare har Khomeini dött. Berlinmuren har fallit. Sovjetunionen existerar inte längre och kalla kriget är över. Världen är annorlunda. Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur och det blåser högervindar. Sverige är annorlunda.

Familjen är sedan ett par år tillbaka bosatt i Borlänge, var och en försöker att hitta sin plats i ett samhälle vars traditioner, syn på familjeliv och vad som är norm står i kontrast till hemlandets. Men i det nya landet räcker det inte enbart att anpassa sig, var och en måste omdefiniera för sig själv vad tillhörighet och en familj är - om de ska lyckas hålla ihop den.

Christian Skovgaard

Elin Molander

Esther de Groot

Hanna Gustavsson

Istvan Daniel Vasil

Kamran Rahimi Hosseini

Katrine Gram Sloth

Kent Fonn Skåre

Minna Alanko

Nils Jarlsbo

Rikard Heberling

Simon Hessler