Konstfack

Adam Kästel


Adam Kästel
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden
Anarkistisk sjukvård

The work is part of a process investigating the possibility to use the concept Mutual Aid as a basis for a nursing theory approach, for example as an action in preparation for when the civilization of economic expansion collapses in the future.

Verket är en del av en process som undersöker möjligheten att använda begreppet Mutual Aid, ömsesidig/inbördes hjälp, som grund för ett omvårdnadsteoretiskt förhållningssätt. Bland annat i en beredskapshandling inför den expansionsekonomiska civilisationens framtida sammanbrott.
Adam Kästel
Artem Christiansson
Åsa Åkerlund
Cecilia Ringertz
Jennifer Sameland
Jon Vogt Engeland
Jonas Holmer
Josef Alexandersson
Kamen Zlatev
Ossian Borén
Pär Axell
Sarah Degerhammar
Sofia Kråka
Weronika Bela