Konstfack

Adam Kästel


Adam Kästel
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden
Anarkistisk sjukvård

The work is part of a process investigating the possibility to use the concept Mutual Aid as a basis for a nursing theory approach, for example as an action in preparation for when the civilization of economic expansion collapses in the future.

Verket är en del av en process som undersöker möjligheten att använda begreppet Mutual Aid, ömsesidig/inbördes hjälp, som grund för ett omvårdnadsteoretiskt förhållningssätt. Bland annat i en beredskapshandling inför den expansionsekonomiska civilisationens framtida sammanbrott.

Adam Kästel

Artem Christiansson

Åsa Åkerlund

Cecilia Ringertz

Jennifer Sameland

Jon Vogt Engeland

Jonas Holmer

Josef Alexandersson

Kamen Zlatev

Ossian Borén

Pär Axell

Sarah Degerhammar

Sofia Kråka

Weronika Bela