Konstfack

Pär Axell


Pär Axell
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden

My project is about different ways of looking at the world and what displacements and fusions of different versions of the world might look like.

Simulation is important to me, and it is by investigating and repeating simulations that I try to understand what things are and what they might conceivably be.

Mitt arbete handlar om olika sätt att betrakta världen samt hur förskjutningar och sammansmältningar av olika versioner av världen kan se ut.

Simulation är viktig för mig och det är genom att undersöka och upprepa simuleringar som jag försöker förstå vad saker är och vad de kan tänkas vara.
Adam Kästel
Artem Christiansson
Åsa Åkerlund
Cecilia Ringertz
Jennifer Sameland
Jon Vogt Engeland
Jonas Holmer
Josef Alexandersson
Kamen Zlatev
Ossian Borén
Pär Axell
Sarah Degerhammar
Sofia Kråka
Weronika Bela