Konstfack

Ossian Borén


Ossian Borén
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
Memory

I have made a city for you to explore. The city is in the images; computer-generated, captured and made photography. I invite you to attach meaning to them. The city is also in the sound; computer-generated themes and memories. It is not a generic city, nor a random one. It is a city with a soul. It would like to express its soul through image and sound combined and interpreted by you.

Please enjoy.

Jag har gjort en stad som ni kan utforska. Staden är gjord av bilder: datorgenererade, fångade och förvandlade till fotografier. Jag låter er ge dem mening. Staden är också gjord av ljud: datorgenererade teman och minnen. Detta är inte en generisk eller slumpmässig stad. Det är en stad med en själ. Den vill uttrycka sin själ genom bilder och ljud, kombinerade och tolkade av er.

Mycket nöje.
Adam Kästel
Artem Christiansson
Åsa Åkerlund
Cecilia Ringertz
Jennifer Sameland
Jon Vogt Engeland
Jonas Holmer
Josef Alexandersson
Kamen Zlatev
Ossian Borén
Pär Axell
Sarah Degerhammar
Sofia Kråka
Weronika Bela