Konstfack

Sofia Kråka


A Yellow Conversation

Sofia Kråka
Year of birth: 1987
Country of birth: Sweden
Kroppen och tankarna är två åtskilda föremål.

Conversation is more than words, it is movement, act and deeds. It demands your attention and your willingness to be alerted to something. The abstraction of the meaning of words in conversation is a subtle action. It is dependent on the sense that we can go separate ways.

The body and the thoughts are two separate objects. If they are allowed to be their own objects, there is a new relationship with our body to discover in relation to the room. For it is in rooms that we are, and it is the rooms that govern our conversations.

Samtal är mer än ord, det är rörelse, akt och handlingar. Det kräver din uppmärksamhet och din vilja att bli uppmärksammad om någonting. Abstraktionen av ordens betydelse i konversationen är en subtil handling. Den är beroende av känslan av att vi kan skilja oss åt.

Kroppen och tankarna är två åtskilda föremål. Om de får vara varsina föremål finns ett nytt förhållande till vår kropp att upptäcka i relation till rummet. För det är i rum vi befinner oss och det är rummen som styr våra samtal.

Adam Kästel

Artem Christiansson

Åsa Åkerlund

Cecilia Ringertz

Jennifer Sameland

Jon Vogt Engeland

Jonas Holmer

Josef Alexandersson

Kamen Zlatev

Ossian Borén

Pär Axell

Sarah Degerhammar

Sofia Kråka

Weronika Bela