Konstfack

Sarah Degerhammar


Sarah Degerhammar
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
I HATE THIS PLACE / Jordbro Stadsteater

In a society of the liberal man, we must ask ourselves again and again: should a smaller group of owners have control over people’s lives, routines, desires, neighborhood, art?

And IF we have to answer yes to that question, IF capital ratio remains the only policy we can refer to and IF we agree that stock prices are the measure – then we must also admit that the culture we live in, not only lacks expression and vitality, but above all breaks our hearts.

A culture where grievances or works of art are interpreted by the incomes of the few.
“I hate this place” and they respond by selling out earth’s last public good. Or just by: but what are you doing here then?

Some of us here can never love without also hating at the same time.

Our period is about collective betrayal: the lack of recognition of certain people’s pain.

Jordbro Stadsteater is a feminist act of resistance. It is a life conservation of another mental and physical logic. A participatory logic, beyond the unpleasant, oppressive, patriarchal and merciless private or semi-owned rooms.

I den liberale mannens samhälle måste vi fråga oss själva, gång efter annan:
ska en mindre ägargrupp styra över människors liv, rutiner, begär, närområde, konst?

Och OM vi måste svara ja på den frågan, OM kapitalrelationen fortfarande är det enda politiken kan hänvisa till och OM vi går med på att aktiekursen är måttet - då måste vi också erkänna att den kultur vi lever i, inte bara saknar uttryck och vitalitet, utan framförallt krossar våra hjärtan.

En kultur där missnöjen eller konstverk tolkas med några få människors inkomster.
"I hate this place" och de svarar med att sälja ut jordens sista allmännytta. Eller bara med: men vad gör du här då?

Vissa av oss här kan aldrig älska utan att samtidigt också hata.

Samtiden handlar om kollektiva svek: det uteblivna erkännandet av vissa människors smärta.

***********************
Jordbro Stadsteater är en feministisk motståndshandling. Det är ett livsbevarande av en annan mental och fysisk logik. En deltagande logik, bortom det otrevliga, pressande, patriarkala och obarmhärtiga privata eller semi-ägda rummen.

I HATE THIS PLACE - talet.pdf

Adam Kästel

Artem Christiansson

Åsa Åkerlund

Cecilia Ringertz

Jennifer Sameland

Jon Vogt Engeland

Jonas Holmer

Josef Alexandersson

Kamen Zlatev

Ossian Borén

Pär Axell

Sarah Degerhammar

Sofia Kråka

Weronika Bela