Konstfack

Josef Alexandersson


Josef Alexandersson
Year of birth: 1987
Country of birth: Sweden
*

The visual impressions demand a lot of my brain power; I make pictures to be able to let them go, to share them.

It’s like a primitive drive – to share by spreading paint on a surface.

“Look what I saw!” is carved out with a brush.

Synintrycken kräver mycket av min hjärnkraft, jag gör bilder för att kunna släppa dem, dela dem.

Det är som en primitiv drift - att berätta genom att bre ut färg på en yta.

”Kolla vad jag såg!” karvas fram med en pensel.
Adam Kästel
Artem Christiansson
Åsa Åkerlund
Cecilia Ringertz
Jennifer Sameland
Jon Vogt Engeland
Jonas Holmer
Josef Alexandersson
Kamen Zlatev
Ossian Borén
Pär Axell
Sarah Degerhammar
Sofia Kråka
Weronika Bela