Konstfack

Cecilia Ringertz
Cecilia Ringertz
Year of birth: 1975
Country of birth: Sweden
Omönster

My interest is in relationships between surfaces, and what I can do to express something on a surface. In my visions, the surfaces have various characteristics. They can also be a sort of generalization of a form, movement, or room.

Black surfaces have recently become important. They come into being from a kind of rescue work that is most often about removing what is not working. But also as a contrast in the form of a negative energy or surface.

I also think of the rescue work as a way to tune the painting. A rescue work can also mean something else. For example, to push a painting into a kind of middle ground. To let it remain in an ambivalent state.

Mitt intresse handlar om relationer ytor emellan, och hur jag ska göra för att uttrycka något på en yta. Ytorna har i mina visioner olika egenskaper. De kan också vara en sorts generalisering av en form, rörelse eller rum.

Svarta ytor har på senare tid blivit viktiga. De kommer till ur ett slags räddningsarbete som oftast går ut på att ta bort det som inte funkar. Men också som kontrast i form av negativ energi eller yta.

Jag tänker också på räddningsarbetet som ett sätt att stämma målningen. Ett räddningsarbete kan också innebära någonting annat. Exempelvis att driva en målning till ett slags mellanläge. Att låta den stanna i ett ambivalent tillstånd.

Adam Kästel

Artem Christiansson

Åsa Åkerlund

Cecilia Ringertz

Jennifer Sameland

Jon Vogt Engeland

Jonas Holmer

Josef Alexandersson

Kamen Zlatev

Ossian Borén

Pär Axell

Sarah Degerhammar

Sofia Kråka

Weronika Bela