Konstfack

Jon Vogt Engeland


Prohibition & Habitations


Prohibition & Habitations


Prohibition & Habitations


Noplace


Noplace

Jon Vogt Engeland
Year of birth: 1987
Country of birth: Norway
The Sugar-Daddy-Trophy-Wife

With one percent owning 40 percent and 50 percent owning one percent and a system that facilitates, increases and worships this, the artist is left in a situation of financing and buying her/his own artwork, and most likely, donating it to another setting. The point is that we are educated in a profession that doesn’t exist. So how can we make it exist?

Assuming that we want to make it a profession.

The risk we run is that our domain is equated to other professions. Tasks are dictated, availability is determined, goals are decided; if they were not already anyway. So why not make it a profession, if not only to unite with other professions?

The truth is that there are no professions left.

We have no profession. We have no work. We have nowhere to go to seek recognition. We have no common surface of conflict. The title has no refuge and the content no host. We are homeless in the most thorough sense.

När en procent äger 40 procent, 50 procent äger en procent och systemet underlättar, stödjer och dyrkar detta, hamnar konstnären i en situation där han eller hon finansierar och köper sin egen konst och förmodligen donerar den till ett annat sammanhang. Poängen är att vi utbildas till ett yrke som inte finns. Så hur kan vi få det att existera?

Om vi antar att vi vill göra det till ett yrke.

Risken är att vår domän jämställs med andra yrken. Uppdrag formuleras, tillgänglighet bestäms, mål sätts upp, om de inte redan var det. Så varför inte göra det till ett yrke, om inte annat så för att förena det med andra yrken?

Sanningen är att det inte finns några yrken kvar.

Vi har inget yrke. Vi har inget arbete. Vi har ingenstans att vända oss för att söka erkännande. Vi har ingen gemensam konfliktyta. Titeln har inget skydd och innehållet har inget kärl. Vi är hemlösa i ordets mest grundläggande bemärkelse.

Adam Kästel

Artem Christiansson

Åsa Åkerlund

Cecilia Ringertz

Jennifer Sameland

Jon Vogt Engeland

Jonas Holmer

Josef Alexandersson

Kamen Zlatev

Ossian Borén

Pär Axell

Sarah Degerhammar

Sofia Kråka

Weronika Bela