Konstfack

Jennifer Sameland


Jennifer Sameland
Year of birth: 1987
Country of birth: Sweden
Det här med Konsten

Thank you to all the taxpayers who make this education possible.

“I found a flower in the field, admired its beauty, its perfection in every way, and exclaimed:

‘But all of this, this flower and thousands more, blossoming and then withering, is witnessed by no-one; indeed, often no eye has seen them!’ – But the flower answered; ‘ You fool! do you think I blossom so that I can be seen? I blossom for my own sake, not for others’, and simply because I find pleasure in it. In that I blossom and exist, so I have my joy and my delight.’ ” *

* Arthur Schopenhauer

Tack till alla skattebetalare som gör denna utbildning möjlig.

"Jag fann en blomma på fältet, beundrade dess skönhet, dess fulländning i alla delar, och utropade:

'Men allt detta, denna blomma och tusen andra, blomstrar och vissnar, betraktas av ingen, ja ofta har inget öga sett dem!' - Men blomman svarade; ' Du dåre! menar du att jag blommar för att bli sedd? Jag blommar för min egen skull, inte för andras, och bara för att jag finner behag i det. Däri att jag blommar och finns till består min glädje och min lust.' " *


* Arthur Schopenhauer

Adam Kästel

Artem Christiansson

Åsa Åkerlund

Cecilia Ringertz

Jennifer Sameland

Jon Vogt Engeland

Jonas Holmer

Josef Alexandersson

Kamen Zlatev

Ossian Borén

Pär Axell

Sarah Degerhammar

Sofia Kråka

Weronika Bela