Konstfack

Åsa Åkerlund


Åsa Åkerlund
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden

My work focuses on the question of identity; how we form groups and how we construct society. I work with photography, video, sound and text to explore different ways of looking at our existence and why we act like we do. I see the world built up in structural, personal and intersubjective ways. All these different layers exist simultaneously through my work.

Mitt arbete behandlar identitetsfrågor: hur vi bildar grupper och hur vi konstruerar samhället. Jag arbetar med foto, video, ljud och text för att utforska olika sätt att beskåda vår existens och varför vi agerar som vi gör. Jag ser världen som uppbyggd på strukturella, personliga och intersubjektiva sätt. Alla dessa olika lager samexisterar genom mitt arbete.
Adam Kästel
Artem Christiansson
Åsa Åkerlund
Cecilia Ringertz
Jennifer Sameland
Jon Vogt Engeland
Jonas Holmer
Josef Alexandersson
Kamen Zlatev
Ossian Borén
Pär Axell
Sarah Degerhammar
Sofia Kråka
Weronika Bela