Konstfack

Kamen Zlatev


Kamen Zlatev
Year of birth: 1988
Country of birth: Bulgaria
Manufacturing Escape

At the center of what I’m doing is the concept of constructing collages. The easiest way to explain my work is: I make soup. What I throw in is different every time and therefore, the outcome is different while the goal is to analyze how things work together.

I’ve always dreamt of a higher form of communication than the existing language of today; something more suitable to our capacity to think in imagery. What if you could see what I can think and vice versa? Until that day, all I can do is to try and present my capacity to create imaginative worlds and what they look like.

Manufacturing Escape is as much a linguistic investigation in visual representations of words as a revival of the traditions and esthetics of psychedelic art.

Konceptet ”att skapa kollage” är centralt i mitt arbete. Det enklaste sättet att förklara mitt arbete är: Jag gör soppa. Vad jag kastar i varierar från gång till gång och därmed är resultatet olika, medan målet är att undersöka hur saker fungerar tillsammans.

Jag har alltid drömt om en högre form av kommunikation än dagens befintliga språk; någonting som bättre passar vår förmåga att tänka i bilder. Tänk om du kunde se vad jag tänker, och vice versa. Tills dess kan jag bara försöka presentera min förmåga att skapa fantasifulla världar och beskriva hur de ser ut.

Manufacturing Escape är lika mycket en språkvetenskaplig undersökning av ords visuella representation som det är en återupplivning av den psykedeliska konstens traditioner och estetik.

Adam Kästel

Artem Christiansson

Åsa Åkerlund

Cecilia Ringertz

Jennifer Sameland

Jon Vogt Engeland

Jonas Holmer

Josef Alexandersson

Kamen Zlatev

Ossian Borén

Pär Axell

Sarah Degerhammar

Sofia Kråka

Weronika Bela