Konstfack

Agnes ÖsterlinAgnes Österlin
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
Utochin - ett identitetssökande

A quest for identity and about being held captive in the notion of one’s own identity.
An attempt to affirm one’s identity via external elements.
An idea about visualizing identity and the quest for identity and putting them into physical form.

I give two theories and visions about the quest for identity.

Ett sökande efter identitet och om en fångenskap i en föreställning om sin egen.
Ett försök till att styrka sin identitet genom yttre element.
En idé om hur identitet och identitetssökande kan se ut och gestaltas.

Jag visar två teorier och visioner om identitetssökande.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist