Konstfack

Agnes ÖsterlinAgnes Österlin
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
Utochin - ett identitetssökande

A quest for identity and about being held captive in the notion of one’s own identity.
An attempt to affirm one’s identity via external elements.
An idea about visualizing identity and the quest for identity and putting them into physical form.

I give two theories and visions about the quest for identity.

Ett sökande efter identitet och om en fångenskap i en föreställning om sin egen.
Ett försök till att styrka sin identitet genom yttre element.
En idé om hur identitet och identitetssökande kan se ut och gestaltas.

Jag visar två teorier och visioner om identitetssökande.
Agnes Österlin
Alma Winkler
Anna Kellerth
Johan Sten
Mai Morimura
Maja Hjälte
Maria Westmar
Martin Tordby
Matilda Norberg
My Draiby
Sabina Nowotny
Sofie Fischer
Sofie Rykowski
Sofie Svensson
Tone Winqvist