Konstfack

Maria WestmarMaria Westmar
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
0046(0)735604206
dag och natt gjorde Happy. brott mot ljus

It all circulates around a place that has no location, but yet exists. There, one can find an inside, as well as an exterior and in between; a space of a different kind finds its place, a parallel world. Here, body and mind do not split and the path which leads from reality to fiction seems to dissolve.

What it looks like, I do not know, nor does it seem to have a gender. The place I’m referring to seems to be without color and flavor, but it still has the ability to dress itself up in whatever it would like itself to be and have the appearance of.

Om den plats som vi befinner oss på oavsett var vi är. Här finns ett inom och ett utanför men också ett mellan, ett slags gränsland. Här blandas tanke med kropp och det faktiskt upplevda upplöses och blir ett med drömmen. Här grusas gången mellan verklighet och fiktion.

Hur platsen ser ut, vet jag inte. Den tycks inte ha någon färg och inte heller något kön men ändock har den förmågan att ikläda och iscensätta sig, hur den vill.
Agnes Österlin
Alma Winkler
Anna Kellerth
Johan Sten
Mai Morimura
Maja Hjälte
Maria Westmar
Martin Tordby
Matilda Norberg
My Draiby
Sabina Nowotny
Sofie Fischer
Sofie Rykowski
Sofie Svensson
Tone Winqvist