Konstfack

Bachelor / Textiles

Elastica plastica maximized magical material palatsical
 
Plasticity, vision, technicalities, utopia, tactility and tradition is what’s offered by this year’s Bachelor of Fine Arts in Textiles degree show. The fifteen participating students have touched upon heaven.
 
Spring is a time of blossoming buds, a time of emotions washing over us. Emotions that possess us and compel us. High and low. A time when everything is expected of us, we should fall in love, we should socialize more than ever with our friends and acquaintances, we should succeed and we should build up our bodies. We should do and we should deny. Out of the middle of this, our students sprout, striving and pushing up towards the sun. They are like sunflowers, filled with seeds to harvest. They rise up proud, strong and strangely unaffected.
 
 
 
What can be found in many of our students is the will to view things in new ways and create new expressions. Many rugs have been lifted and many doors have been peeked through. Many long for an expression of their own, borne from a “universe of their own”, their own filter for creating a solid platform on which to glide into the world.
 
They all share a keen interest in materiality, form and realities.
 
Åsa Cederqvist, Senior Lecturer of Fine Arts
Ulrika Mårtensson, Senior Lecturer in Textile Design
Patrik Söderstam, Senior Lecturer in Body/Clothing
Elastica plastica maximerad magical material palatsical
 
Plasticitet, vision, teknikaliteter, utopi, taktilitet och tradition är vad som erbjuds i årets kandidatutställning på Textil. De femton deltagande studenterna har snuddat vid himlen.
 
Våren är en tid då knoppar brister, en tid full av känslor som sköljer över oss. Känslor som tar oss i besittning och drar oss med. Högt och lågt. En tid då allt förväntas av oss, vi ska bli kära, vi ska umgås mer än någonsin med vänner och bekanta, vi skall lyckas och vi ska bygga upp våra kroppar. Vi ska prestera och vi ska dementera. Mitt i detta skjuter våra studenter upp, de strävar och pressar sig upp mot solen. De är som solrosor, fyllda med frön att skörda. Stolta, starka och egendomligt oförställda tronar de här.
 
 
 
Vad som återfinns hos flera av våra studenter är viljan att se saker på nya sätt och att skapa nya uttryck. Det har lyfts på mattor och det har gläntats på dörrar. Många har en längtan efter ett eget uttryck, sprunget ur ett ”eget univers”, ett eget filter för att få en solid plattform att glida ut i världen på.
 
Gemensamt för dem alla är ett uppriktigt intresse för materialitet, form och realiteter.
 
Åsa Cederqvist, lektor i konst
Ulrika Mårtensson, lektor i textildesign
Patrik Söderstam, lektor i kropp och kläder