Konstfack

Matilda Norberg
Matilda Norberg
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
+46702565807
ÄGG

The shell holds in the egg’s contents, maintains external pressure and prevents strain.

The shell is the shape of the egg. It gives shape to the egg white and, in turn, the yolk. The egg white is the packing material between the shell and the yolk; it provides stability. The yoke is always surrounded by the egg white. Without the shell and the egg white, the yolk is almost entirely flat.

The egg is the basis of an experimental work with textile materials and techniques. The work is presented in the form of a collection of garments.

Skalet håller äggets innehåll inne, yttre tryck och påfrestningar ute.

Skalet är äggets form. Det formar både vitan och i sin tur gulan. Äggvitan är ett emballage mellan skalet och gulan, den håller fast. Gulan är alltid omsluten av vitan. Utan skalet och vitan är gulan nästan helt platt.

Ägget är utgångspunkten för ett experimentellt arbete med textila material och tekniker. Arbetet presenteras i form av en kollektion med plagg.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist