Konstfack

Mai Morimura


Berättelsen om mig och dig – processbild 1


Berättelsen om mig och dig – processbild 2

Mai Morimura
Year of birth: 1989
Country of birth: Japan
+46767870803
Kärna

“The wind decided to follow the surface of the ocean. It liked to absorb the smell of salt water. The wind decided to follow the surface of the land. It had a feeling that the soul that lives in its root starting speaking to the root of the land.”

The idea behind my drawings is to share my own stories. To enter into my world, observers must create their own entrance. When someone sees my work, I hope that they will enter into their own world as my drawings create new images for them. I will be presenting a story based on my experiences of being in various kinds of environments.

"Vinden bestämde sig för att följa havets yta. Den gillade att få in doften av saltvatten i sig. Vinden bestämde sig för att följa markens yta. Den fick känslan av att dess själ som finns i dess rot började prata med markens rot."

Min tanke med mina teckningar är att dela mina egna berättelser. För att komma in i min värld så måste betraktaren själv skapa en ingång. När någon ser mitt verk hoppas jag att de ska gå in i sin egen värld genom att mina teckningar skapar nya bilder hos dem. Jag kommer visa en berättelse utifrån mina upplevelser av att befinna mig i olika sorters miljöer.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist