Konstfack

Alma Winkler


Alma Winkler
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
Svansar på heliga kor

A rite or a ceremony, a collection, a performance or a show. Masks and bodies in a performative appearance in motion, using a nonsensical language and sound, show us oddity and allow it to take part in a conflict that is perhaps nigh on impossible to resolve. Here we see logic in the absurd and the absurd in logic.

I want to show something contradictory, beautiful and absurd; something that touches upon issues of exclusion and conflict. I want to emphasize something that makes us reflect on that which we hold dear and how we choose to see things. I want to trigger other people’s imagination, as well as my own.

En rit eller en ceremoni, en samling, en föreställning eller en uppvisning. Masker och kroppar i ett performativt uppträdande i rörelse och på nonsensspråk och ljud visar det udda och låter det ta plats i en konflikt som kanske är näst intill omöjlig att lösa. Här finns det logiska i det absurda och det absurda i det logiska.

Jag vill visa något motsägelsefullt, vackert och absurt som berör frågor om utanförskap och konflikt. Jag vill lyfta fram något som får oss att reflektera över vad vi värdesätter och hur vi väljer att se på saker. Jag vill få igång fantasin hos mig själv och hos andra.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist