Konstfack

Johan StenJohan Sten
Year of birth: 1984
Country of birth: Sweden
+46733-99 08 39
Sårbart

In my degree project, I work with the inside of the human body. I am fascinated by this hidden world that we all have within us.

The inside of the body is something that human beings are incredibly dependent on; it must function as it should in order for us to survive. Furthermore, in our modern society, we control our bodies in various ways, but the inside of the body is something that we cannot control.

This lack of control of something that we are normally used to being able to influence and our dependence on a system that functions regardless of our involvement, makes our inside a kind of vulnerability that we all carry within us.

I mitt examensarbete arbetar jag med människokroppens insida. Jag fascineras av denna dolda värld som vi alla har inom oss.

Insidan av kroppen är något som människan är otroligt beroende av, den måste fungera som den ska för att vi ska överleva. Dessutom kontrollerar vi på olika sätt våra kroppar i vårt moderna samhälle men kroppens insida är något som vi inte kan kontrollera.

Denna brist på kontroll av något som vi vanligtvis är vana vid att kunna påverka och vårt beroende av ett system som fungerar oavsett vår inblandning, gör att vårt inre blir en slags sårbarhet som vi alla bär inom oss.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist