Konstfack

Sofie SvenssonSofie Svensson
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
NEUTRO

During a trip to South America a few years ago, I came across buildings painted pink, purple and cyan, and people wearing clothes of all the colors of the rainbow. After just a few days I realized how I too had unknowingly ended up with a much more colorful wardrobe. When I returned home to Sweden and began unpacking the new items of clothing, they did not at all fit in with my basic garments.

My degree project revolves around my thoughts on normality from a western perspective. But it is also about standardization and endeavoring to follow conventional dress codes and norms. I want to investigate the concept of taste and neutrality.

Based on the notion of the ever-functional basic wardrobe, as a kind of universal uniform, in combination with how my view of clothing, color and patters changes when I travel, I have chosen to create a collection.

I also wish to illustrate through my work how strongly norms are linked to places and play with our notions of exoticism.

Under en resa som jag gjorde till Sydamerika för några år sedan möttes jag av byggnader i rosa, purpur och cyan och människor som bar kläder i regnbågens alla färger. Redan efter några dagar insåg jag hur jag själv omedvetet börjat köpa och klä mig mer färgstarkt. När jag åkte hem till Sverige igen och började packa upp de nya klädesplaggen rimmade de inte alls med mina egna basplagg.

Mitt examensprojekt kretsar kring mina tankar om normalitet utifrån ett västerländskt perspektiv. Men även kring likriktighet och strävan efter att följa vedertagna klädkoder och normer. Jag vill undersöka begreppet smak och neutralitet.

Utifrån föreställningen om den ständigt fungerande basgarderoben, som något slags universell uniform, i kombination med hur min syn på kläder, färg och mönster förändras när jag reser har jag valt att skapa en kollektion.

Jag vill även genom mitt arbete belysa hur starkt normer är knutna till platser och leka med våra föreställningar kring exotism.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist