Konstfack

Sofie Rykowski


Sofie Rykowski
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden
Mellanrum

SPACE: a room in between other rooms, a room for what wont be put in place, a distance, the dancers is standing in front of each other, lapses of time, pause.

You write: “In search of the inner experience I end up in a space in between.” I try to understand your words. Perhaps the space you are referring to is an invisible passage between the known and the unknown, between the real and the imaginary, between the actual and the possible. You can hear the wingbeats from future birds and the breathing of others; those who you not yet are.

Jens Soneryd, An attempt to understand (without destroying).

Video: 10 min
Dancers: Marit Fogelgren, Ester Olofsson och Ellen Söderhult.
Music by: Henrik Grimner

MELLAN-RUM: rum i mitten mellan andra rum, rum för det som inte låter sig inordnas, avstånd, de dansande stå mitt framför varandra, tidsavsnitt, paus.

Du skriver: “I sökandet efter den inre känslan hamnar jag i mellanrummet.” Jag försöker förstå. Tänker att det mellanrum du pratar om är en osynlig passage mellan det kända och det okända, mellan det verkliga och imaginära, mellan det som är och det som kan vara. Man kan höra vingslagen från framtidsfåglarna som samlar sig och andhämtningen från de andra; de man ännu inte är.

Jens Soneryd, Ett försök att förstå (utan att förstöra).

Video: 10 min
Dansare: Marit Fogelgren, Ester Olofsson och Ellen Söderhult
Musik av: Henrik Grimner

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist