Konstfack

Sofie Fischer


Jaquardväv Facett, processbild.

Sofie Fischer
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
+46 (0)709 667090
Som ting betraktat

Textile is what we like to use to clothe nakedness and emptiness. It works as a dampening layer between the often straight and hard walls of the room, and the skin of the body. We are mobile, both in body and spirit, and therefore comfortable inside the ordered structure of the walls.

This is why I want to base my project here. I want to create a space in which the body can exist and converse with the material, where fingers are ruled by their sense of touch and the body by its curiosity.

Textilen är det som vi gärna utrustar nakenheten och tomheten med. Den fungerar som ett dämpande lager mellan rummets ofta raka och hårda väggar och kroppens hud. Vi som är rörliga, både i kroppen och sinnet, trivs därför bra inför väggens ordnade struktur.

Därför är det här jag vill verka inom mitt projektarbete. Jag vill skapa en plats för kroppen att vara och samtala med materialet, där fingrarna styrs av sin känsel och kroppen av sin nyfikenhet.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist