Konstfack

Master / InSpace

Spring kept us waiting this year, but not the spring exhibition – the Konstfack Degree Exhibition – which always arrives on time.
 
It has been exciting to follow this year’s Master’s students in their searching, critical thinking and the work they have conducted in the workshops. This year’s degree projects include both spatial representations and furniture design, all based on the education’s “four legs”: space, furniture, color and light.
 
We live in an increasingly stressful environment: two degree projects are based on this aspect and have given shape to spaces/objects which offer us tranquility and solitude. The sources of inspiration for a furniture designer can be countless. This year we are treated to fine examples of furniture/objects where the starting point has been “emotions”, or “materials” and their properties and qualities. But also how various wooden constructions (meetings) provide ideas for the form of new furniture.
 
The design of a chair demonstrates the meeting between industrial technology and craftsmanship.
Two students have had, respectively, nature and the world of museums as their sources of inspiration for their furniture/objects. One project gives shape to a therapy room at a prison; another shows how a table can be designed based on the needs of the visually impaired.
 
We also get to experience illusions of space and large spaces/passages where volumes have been used to create contrast and allow for seating and meetings.
 
All works are presented differently, from full-scale models to scale models, drawings and books. As always, the Master’s students have completed their degree projects with great commitment and energy.
 
It is a wonderful group of people that are now finishing their studies, and we wish you all the best of luck on your continued journey in professional life.
 
Jonas Osslund, Visiting Lecturer
Våren lät dröja på sig i år, men inte Konstfacks vårutställning, den är alltid lika punktlig.
 
Det har varit spännande att följa årets Mastersstudenter i deras sökande, kritiska tänkande och under arbetet i verkstäderna. Årets examensprojekt omfattar både rumsliga gestaltningar och möbeldesign, alla med utgångspunkt från utbildningens fyra ben: rum, möbler, färg och ljus.
 
Vi lever i en allt mer stressande miljö, två examensarbeten utgår från detta och har gestaltat rum/objekt där vi erbjuds lugn och avskildhet. Inspirationskällorna för en möbelformgivare kan vara otaliga, i år får vi fina prov på möbler/objekt där utgångspunkten varit känslor, eller material och dess egenskaper och karaktärer. Men också hur olika träkonstruktioner (möten) ger uppslag till form av nya möbler.
 
Formgivningen av en stol visar hur industriell teknik möter hantverket.
Två studenter har haft naturen respektive museivärlden som inspirationskällor till sina möbler/objekt. Ett projekt gestaltar ett terapirum på ett fängelse, ett annat hur ett bord kan formges utifrån synskadades behov.
 
Vi får även uppleva illusioner av rum, och stora rum/passager där man arbetat med stora volymer för att bryta upp och ge möjlighet för sittande och möten.
 
Alla arbeten redovisas olika, från fullskalemodeller till skalmodeller, ritningar och i bokform. Som alltid är det med stort engagemang och energi som studenterna genomfört sina masterarbeten.
 
Det är ett härligt gäng som nu avslutar sina studier, och vi önskar er all lycka på den fortsatta resan i yrkeslivet.
 
Jonas Osslund, gästlärare