Konstfack

Jimmy ÖstbergJimmy Östberg
Year of birth: 1979
Country of birth: Sweden
Fragmenterade Faktorer

Fragmented Elements
Elemetary geometrical forms
Objects taken from nature
Coloring
Symbolic values
Industry
Society

Geometriska grundformer
Objekt tagna från naturen
Färgsättning
Symbolvärden
Industrin
Samhället

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun