Konstfack

Jimmy ÖstbergJimmy Östberg
Year of birth: 1979
Country of birth: Sweden
Fragmenterade Faktorer

Fragmented Elements
Elemetary geometrical forms
Objects taken from nature
Coloring
Symbolic values
Industry
Society

Geometriska grundformer
Objekt tagna från naturen
Färgsättning
Symbolvärden
Industrin
Samhället
Cecilie Holmboe
Charlotte Ackemar
Elerin Laud
Elin Rooth
Frida Hellberg
Gustav Person
Jessika Källeskog
Jimmy Östberg
Maria Jonsson
Matilda Lindblom
Nick Ross
Ying Sun