Konstfack

Charlotte Ackemar


The incomplete collection of fragments


Project 1


Project 2


Project 3

Charlotte Ackemar
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden
Based on an Incomplete Collection of Fragments

Based on an Incomplete Collection of Fragments is a project about the method of collecting, exploring properties and finding out when an object changes to another.

It takes its starting point from the analysis of my collection of intuitively chosen objects, or fragments as I call them, and my interest in how space and objects relate to each other and us as human beings.

The outcome of my research is a collection of furniture that wants to interact with you, letting you decide how you want to use them depending on how you perceive them.

Based on an Incomplete Collection of Fragments är ett projekt om en metod för att samla och utforska egenskaper och att lista ut när ett föremål förändras och blir ett annat.

Det har sin utgångspunkt i en analys av min samling av intuitivt utvalda föremål, eller fragment som jag valt att kalla dem, och mitt intresse för relationen mellan rum, föremål och oss som människor.

Resultatet av min forskning är en samling möbler som vill interagera med oss och som låter oss välja hur de ska användas, beroende på hur vi upplever dem.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun