Konstfack

Jessika Källeskog


Inspiration | Boundaries | In process


Conciousness


Spatial Bounderies | Contemplative


Matters in progress | In process

Jessika Källeskog
Year of birth: 1979
Country of birth: Sweden
BOUNDARIES OF MATTER

With a philosophical approach to the topics, I aim to absorb the dynamics in the meeting between the intangible and the physical.

In the urban contemporary environment that we live in, I see a need for a physical context that contrasts the flow of information and inputs that we are exposed to.

From this point of view, I have created a concept of a space for contemplation, as a reply for both visual as well as mental boundaries that connects both the abstraction of the mind to the corporeal.

The space is the contextual setting from where I have created a resting chair that carries the body. The object is shaped with a tactile approach towards the use of the material; a dynamic, changeable and transformable sheet that interacts and responds to the imprint of the body.

Jag har från en filosofisk utgångspunkt försökt absorbera dynamiken i mötet mellan det ogripbara och det fysiska.

I den samtida urbana miljö vi lever i ser jag ett behov av fysiskt sammanhang som står i kontrast till det flöde av information och intryck som vi utsätts för.

Det är från denna utgångspunkt jag skapat ett koncept om space for contemplation, utrymme för kontemplation, som ett svar på båda visuella och mentala gränser som kopplar ihop sinnets abstraktion med det kroppsliga.

Utrymmet är den kontext där jag skapat en resting chair , en vilostol, som bär kroppen. Föremålet är skapat med ett taktilt förhållningssätt till användningen av materialet; ett dynamiskt och föränderligt lakan som interagerar och svarar på din kropps avtryck.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun