Konstfack

Frida Hellberg


Frida Hellberg
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
+46 (0)70-6111315
ARE YOU

A question, an assertion, a notion, a confirmation!

This project is an exploration of our inner emotional world. A work that will study human body language and how humans behave when in different moods. It forms the basis for furniture that has its origin in various states of human emotion.

The furniture collection comes together under the joint name “Are you”. For me, the expression symbolizes a questioning of a person by the norms of society. A questioning that for me has associations to many strong emotions/emotional mixes. “Are you” is a work based on emotions embodied in physical objects.

En fråga, Ett påstående, En undran, Ett konstaterande!

Detta projekt är ett undersökande av människans inre känslovärld. Ett arbete som kommer att studera det mänskliga kroppsspråket och hur människan beter sig när hon befinner sig i olika känslostämningar. Utifrån detta gestaltas möbler som har sitt ursprung i människans olika känslolägen.

Möbelkollektionen samlas under det gemensamma namnet “Are you”. För mig symboliserar uttrycket ett ifrågasättande av en person utifrån normer i samhället. Ett ifrågasättande som för mig associerar till många starka känslor/blandade känslor. “Are you” är ett arbete utifrån känslor som gestaltas i fysiska objekt.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun