Konstfack

Ying Sun


A general order


A personal order


A personal stand, for his order

Ying Sun
Year of birth: 1987
Country of birth: China
0046-700527196
Freedom Beyond Order and Disorder

When looking at our civilization today, how should we position ourselves within the structures set by our society? People are supposed to stand in line at stations or they are grouped to sit in circles in meeting rooms.

The spaces that one enters everyday has different orders, people learn to find their own positions within each space. The status of being in order has seemed to become a social standard to understand the surroundings and make everyday life function. Yet, at the end of the day, what does order and disorder mean to people as individual beings?

Every individual has their own routines to make things in order and avoid the troubles of disorder. If one carries their own order to organize an everyday space in their mind, what would the space look like?

The project tells a story of how individuals perceive order and disorder in space within one’s own psychic world.

Hur bör vi positionera oss inom de strukturer samhället upprätthåller, sett till hur vår civilisation ter sig idag? Människor förväntas stå på kö vid stationer eller buntas ihop i grupper för att sitta i cirklar i mötesrum.

De utrymmen som vi varje dag träder in i är ordnade på olika sätt; människor lär sig hitta sin egen position i varje utrymme. Tillståndet av att vara ordnat tycks ha blivit en social standard för att förstå vår omgivning och få vårt vardagliga liv att fungera. Men vad innebär i slutändan ordning och oordning för människor som individer?

Varje individ har sina egna rutiner som ordnar saker och ting och undviker problemen med oordning. Om någon har sin egen ordning för att organisera ett vardagligt utrymme i sitt huvud, hur skulle det utrymmet se ut?

Projektet berättar en historia om hur individer upplever ordning och oordning i det egna medvetandets rum.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun