Konstfack

Nick Ross


Nick Ross
Year of birth: 1986
Country of birth: United Kingdom
Objects of Ambiquity

The project, Objects of Ambiquity: An Introduction into the Role of the Object Mediator looks at a possible future situation where the designer has been installed as a creative mediator, working with historical records and artifacts within an institution’s collection.

When doing this, we are instantly confronted by both time and memory. Both of these constantly play against each other and so our attempt at understanding the past must include some degree of interpretation as a means of creatively gaining knowledge from what is left behind by the past; the artifacts of previous cultures.

By reinterpreting these objects and their relation to humans, we can gain new insight into where our history has taken us, its effects on our current situation and even our possible future.

Projektet Objects of Ambiquity: An Introduction into the Role of the Object Mediator utforskar en möjlig framtid där formgivaren har blivit tilldelad rollen som kreativ medlare som jobbar med historiska dokument och artefakter i en institutionssamling.

När vi gör detta konfronteras vi omedelbart både med tid och minne. Dessa spelar konstant mot varandra och därmed måste våra försök att förstå det förgångna också innehålla ett visst mått av tolkning som ett sätt att kreativt få förståelse för vad som lämnats kvar av historien: tidigare kulturers artefakter.

Genom att omtolka dessa föremål och relationen mellan dem och människor kan vi få ny insyn i vart vår historia fört oss, dess effekt på vår nuvarande situation och till och med vår möjliga framtid.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun