Konstfack

Elin Rooth


Perceive me ‡1


Perceive me ‡2

Elin Rooth
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
Perceive me

How do we experience spaces and architecture? How do they affect us, and could there be further dimensions in addition to the three that we are used to seeing?

My degree project is an investigation into how the world we live in may be expanded, new dimensions and portals opened up allowing us to focus on things that would otherwise be lost in the periphery.

Space-body-time-memory are all the elements that are required in order to experience that which has architectural value, but which is easily forgotten.

Hur upplever vi rum och arkitektur? Hur påverkar de oss och kan det finnas fler dimensioner än de tre som vi är vana vid att se?

Mitt examensarbete är en undersökning av hur man kan expandera den värld vi lever i, öppna upp nya dimensioner och portaler för att få syn på saker som annars lätt hamnar i periferin.

Rummet-kroppen-tiden-minnet är alla beståndsdelar som behövs för att uppleva arkitektoniska värden som finns, men som lätt glöms bort.
Cecilie Holmboe
Charlotte Ackemar
Elerin Laud
Elin Rooth
Frida Hellberg
Gustav Person
Jessika Källeskog
Jimmy Östberg
Maria Jonsson
Matilda Lindblom
Nick Ross
Ying Sun