Konstfack

Matilda LindblomMatilda Lindblom
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden
Meet Chair Variety

A Chair Advent Called Chair Variety

During my Master’s project, I have designed one chair with one original shape, but with many different appearances. I was interested in different meetings; meetings in life between people, meetings between materials in a chair, meetings between industrialism and craftsmanship, but also meetings between my chair and the user.

I have investigated various materials and different ways of using them to achieve different appearances and areas of use.

I will show five different chairs, each one using different materials and combinations to show how one chair with the same metal structure and shape can look and behave with different materials on it. I have worked with rattan, leather, paper, string, metal and fabric.

A Chair Advent Called Chair Variety

Under mitt masterprojekt har jag designat en stol med en ursprunglig form, men med många olika utseenden. Jag var intresserad av olika möten – möten mellan personer, möten mellan material i stolen, möten mellan industrialism och hantverk, men också mellan min stol och användaren.

Jag har undersökt olika material och olika sätt att använda dem på för att åstadkomma olika utseenden och användningsområden.

Jag kommer visa fem olika stolar, var och en med olika material och kombinationer för att visa hur en stol med samma metallstruktur och form kan se ut och bete sig i olika material. Jag har jobbat med rotting, läder, papper, snöre, metall och tyg.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun