Konstfack

Maria Jonsson
Maria Jonsson
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
Abstraction of a Landscape

Shared spaces and passages. When you move through these kinds of spaces, I see it as moving through a landscape. How this landscape looks like can be very different and what will happen on the way depends on what you will encounter. I find it interesting how we use basic orientation behaviors to navigate and scan our environment. To find our way, find a place to linger or even to gather around. The objects we encounter in the space will often work as indicators and help us to know how to behave in the space; whether we want to find the fastest route, the most comfortable one or to find a place to linger.

This project is about the creation, use and disposition of spatial objects as elements of a landscape for indoor shared spaces and passages.

Abstraktion av ett landskap

Delade utrymmen och passager. När du rör dig genom den här typen av rum, ser jag det som att du rör dig genom ett landskap. Det landskapet kan se väldigt olika ut, och vad som händer på vägen beror på vad du stöter på. Jag tycker det är intressant hur vi använder grundläggande, orienterande beteenden för att navigera och läsa av vår miljö. För att hitta vår väg, hitta en ett ställe att uppehålla sig vid eller att samlas kring. De objekt vi stöter på i rummet fungerar ofta som indikatorer som hjälper oss att läsa av hur vi ska bete oss i rummet. Vare sig det är att vi vill hitta den snabbaste vägen, den mest komfortabla eller hitta uppehälle.

Det här projektet handlar om skapandet, användandet och dispositionen av rumsliga objekt som landskapselement för delade utrymmen och passager inomhus.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun