Konstfack

Elerin Laud


visuell1


visuell_work_in_progress

Elerin Laud
Year of birth: 1988
Country of birth: Estonia
Perceiving Furniture: Towards a more inclusive future

My interest in the field of inclusive design began with a simple but problematic observation: Why are ergonomic products that are designed to socially include people with a disability, often visually excluding?

The aim of my work has been to mend the practical focus of inclusive design with a stronger, pragmatic regard to the importance of aesthetics for social inclusion.

The collection of a bar table and stools have been developed in collaboration with people who have been suffering from visual disabilities most of their lives. Having considered the poorest conditions of spatial awareness while designing, the products aim to help people orientate better in a space of objects as well as create not just a physical, but also a cognitive experience of the product. The work, and the resulting collection, helps to raise an issue with today’s inclusive products, as well as serves as an example of the paradoxical dimensions that the problem presents.

Mitt intresse för inkluderande design började med en enkel men problematisk observation: Varför är ergonomiska produkter som är designade för att socialt inkludera personer med funktionsnedsättningar ofta visuellt exkluderande?

Målet med mitt arbete har varit att komplettera den inkluderande designens praktiska fokus med en starkare, pragmatisk hänsyn till vikten av estetik för social inklusion.

Barbordet och barstolarna har utvecklats i samarbete med människor som haft nedsatt syn större delen av livet. Jag har tagit hänsyn till sämsta möjliga möjlighet till rumslig medvetenhet i min formgivning och produkternas mål är att hjälpa människor att orientera sig bättre i ett rum fyllt av föremål, och samtidigt ge inte bara en fysisk utan även en kognitiv upplevelse av produkten. Arbetet, och samlingen som det gav upphov till, hjälper till att sätta fokus på ett problem med dagens inkluderande produkter och ger ett exempel på de paradoxala dimensioner som problemet skapar.

Cecilie Holmboe

Charlotte Ackemar

Elerin Laud

Elin Rooth

Frida Hellberg

Gustav Person

Jessika Källeskog

Jimmy Östberg

Maria Jonsson

Matilda Lindblom

Nick Ross

Ying Sun