Konstfack

Amanda de Frumerie


Amanda de Frumerie
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden
När människor ser på tv är de någon annanstans

How does the TV function as a sign in picture books? As a metaphor? As a symbol of passivity? Does it compete with the child for the parent’s attention? Is it a sign of our time? Does it construct our every-day lives or is it a window to another reality?

I have selected a few signs and technologies and looked closer at how these are used in certain picture books. The investigation is didactic and artistic as well as theoretical. I write about the form of expression and simultaneously try to create a picture story. In this process, I also try to catch a glimpse of the movements between words and pictures and the interplay between them as they give shape to the story.

Hur fungerar tv:n som tecken i bilderböcker? Som en metafor? En symbol för passivitet? Konkurrerar den med barnet om förälderns uppmärksamhet? Är den en tidsmarkör? En vardagliggörare eller ett fönster till en annan verklighet?

Jag har tittat lite närmare på några utvalda tecken och teknologier och hur dessa används i vissa bilderböcker. Undersökningen är både didaktisk, konstnärlig och teoretisk. Jag skriver om uttrycksformen och provar samtidigt att skapa en bildberättelse. I processen försöker jag också få syn på rörelsen mellan ord och bild och hur detta samspelar i gestaltningen.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson