Konstfack

Katarina Mörk


Katarina Mörk
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
Bilden av övervakning

I investigate the visual conventions of surveillance cameras. Hyper-reality and displacements.

Jag undersöker övervakningkamerans bildkonventioner. Hyperrealitet och förskjutningar.
Amanda de Frumerie
Anja Liljefors
Carolina Ljungström
Emma-Clara Folin
Farhad Nassirov
Fredrik Lindborg
Jennie Ramstedt
Kajsa Lindström
Katarina Mörk
Maja Dalskov
Mats Ljus
Mitra Mäki
Rikard Laving
Susanne Dovhage
Tess Emma Svensson