Konstfack

Katarina Mörk


Katarina Mörk
Year of birth: 1983
Country of birth: Sweden
Bilden av övervakning

I investigate the visual conventions of surveillance cameras. Hyper-reality and displacements.

Jag undersöker övervakningkamerans bildkonventioner. Hyperrealitet och förskjutningar.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson