Konstfack

Jennie Ramstedt


Jennie Ramstedt
Year of birth: 1974
Country of birth: Sweden
Att synliggöra de som osynliggörs: didaktiken i Zanele Muholis visuella aktivism

To make the invisible visible

The artist Zanele Muholi, uses portrait photography as a strategy for visual activism to ensure black, queer visibility. With the aim of asking questions of viewing and practices of looking, I’m examining her work using concepts from visual culture studies.

In my media-production, I try to explore the role of looking further.

Att synliggöra det osynliga

Konstnären Zanele Muholi använder porträttfotografi som ett medel för visuell aktivism för att synliggöra svarta hbtq-personer/queera identiteter. Genom att använda mig av visuella kulturstudier som kritiskt perspektiv i en analys av hennes porträtt vill jag ställa frågor om seendet och visuella praktiker.

Med min mediagestaltning försöker jag ytterligare undersöka detta och jag hoppas att publiken som tar del av den erfar något om blickars betydelse.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson