Konstfack

Tess Emma Svensson


Tess Emma Svensson
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
När lärare kommer ut ur garderoben

My degree project is a visual culture education investigation based on reflexive interviews with three non-heterosexual teachers and how open they are about their sexuality at the schools where they teach.

Mitt examensarbete är en bildpedagogisk undersökning som bygger på reflexiva intervjuer med tre ickeheterosexuella lärare och hur de är öppna med sin sexualitet på sina skolor.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson