Konstfack

Tess Emma Svensson


Tess Emma Svensson
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
När lärare kommer ut ur garderoben

My degree project is a visual culture education investigation based on reflexive interviews with three non-heterosexual teachers and how open they are about their sexuality at the schools where they teach.

Mitt examensarbete är en bildpedagogisk undersökning som bygger på reflexiva intervjuer med tre ickeheterosexuella lärare och hur de är öppna med sin sexualitet på sina skolor.
Amanda de Frumerie
Anja Liljefors
Carolina Ljungström
Emma-Clara Folin
Farhad Nassirov
Fredrik Lindborg
Jennie Ramstedt
Kajsa Lindström
Katarina Mörk
Maja Dalskov
Mats Ljus
Mitra Mäki
Rikard Laving
Susanne Dovhage
Tess Emma Svensson