Konstfack

Fredrik Lindborg


Fredrik Lindborg
Year of birth: 1981
Country of birth: Sweden
Swing it Magistern – Buller I klassrummet utifrån bildläraren perspektiv

Today’s debate on stress among teachers is highly relevant in a time when this profession in particular has high figures for long-term sick leave. Behavioral studies talk about the concept of stressors, external stress factors, one of which is undesired sound, described as noise. In my investigation, I want to find out more about noise and how this affects visual arts teachers in the classroom context.

Through four visual arts teachers’ experiences of noise, we discuss the emotions and thoughts they were subjected to in previous situations they have been in. Questions about how to prevent noise in the classroom seem relevant as this will always be a problem in school even after this project.

Idag är debatten om stress bland lärare högst aktuell där just denna yrkeskategori ligger högt upp i mätningar bland långtidssjukskrivningar. Inom beteendevetenskapliga studier talar man om begreppet stressorer, yttre stressfaktorer; där en av dessa är oönskade ljud, beskrivet som buller. I min undersökning vill jag ta reda på mer om buller och hur detta påverkar bildläraren inom klassrummets kontext.

Genom fyra bildlärares erfarenheter av buller, diskuterar vi de känslor och tankar de utsattes för under tidigare, upplevda situationer. Frågor om hur man kan förebygga buller i klassrummet känns relevanta då detta alltid kommer att vara ett problem i skolan även efter detta arbete.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson