Konstfack

Kajsa Lindström
Kajsa Lindström
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden

In my work, I investigate what happens when we work with our hands. I switch embroidery with other people, we embroider together, but alone. I’m interested in the knowledge and experiences working with embroidery has to offer and what is communicated in such work.

I mitt arbete undersöker jag vad som sker när vi arbetar med händerna. Jag växlar broderier med andra människor, vi broderar tillsammans, fast ifred. Jag är intresserad av vilka kunskaper och upplevelser ett arbete med broderi kan ge och vad som kommuniceras i ett sådant arbete.
Amanda de Frumerie
Anja Liljefors
Carolina Ljungström
Emma-Clara Folin
Farhad Nassirov
Fredrik Lindborg
Jennie Ramstedt
Kajsa Lindström
Katarina Mörk
Maja Dalskov
Mats Ljus
Mitra Mäki
Rikard Laving
Susanne Dovhage
Tess Emma Svensson