Konstfack

Susanne Dovhage


Susanne Dovhage
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden
Från mitt perspektiv

An examination about right and wrong in drawing and about the role drawing plays in school.

En undersökning om rätt och fel i teckning och om tecknandets roll i skolan.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson