Konstfack

Susanne Dovhage


Susanne Dovhage
Year of birth: 1980
Country of birth: Sweden
Från mitt perspektiv

An examination about right and wrong in drawing and about the role drawing plays in school.

En undersökning om rätt och fel i teckning och om tecknandets roll i skolan.
Amanda de Frumerie
Anja Liljefors
Carolina Ljungström
Emma-Clara Folin
Farhad Nassirov
Fredrik Lindborg
Jennie Ramstedt
Kajsa Lindström
Katarina Mörk
Maja Dalskov
Mats Ljus
Mitra Mäki
Rikard Laving
Susanne Dovhage
Tess Emma Svensson