Konstfack

Anja Liljefors


Anja Liljefors
Year of birth: 1976
Country of birth: Sweden
#hey #you #helpme #fill #thewall #perspektivpåkonstfack

Today there are many platforms in which there is some form of valuation in discussions with and about photographs. In my investigation, I take an in-depth look into how some high school students use Instagram as a means of expression and how they talk about photographs on Instagram and in school.

How do young people value and perceive their photographic images on Instagram and in school? How do attitude or purpose differ in the various contexts and how do the young people relate to different frame factors in school and on Instagram in the creation of photographic images?

Idag finns det många plattformar där det förekommer något slags värdering i samtal om och med fotografier. I min undersökning gör jag en djupdykning i hur några gymnasieungdomar använder Instagram som uttrycksmedel och hur de formulerar sig kring fotografier på Instagram och i skolan.

Hur värderar och upplever ungdomarna sina fotografiska bilder på Instagram och i skolan? Hur skiljer sig inställning eller syfte åt i de olika sammanhangen och hur förhåller ungdomarna sig till olika ramfaktorer i skolan och på Instagram i skapandet av fotografiska bilder?

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson