Konstfack

Emma-Clara Folin


Emma-Clara Folin
Year of birth: 1979
Country of birth: Sweden
Saknat subjekt i skolan

How can a subjectivization process be given more scope in teaching today? Using writing as a method, to explore how subjects, through actions, can be constituted in education based on social constructionist and post-structuralist theories.

Hur kan en subjektifieringsprocess få utrymme i undervisningen idag? Att med skrivande som metod söka hur subjekt genom handlingar kan konstitueras i utbildningen utifrån socialkonstruktionistiska och poststrukturalistiska teorier.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson