Konstfack

Mitra Mäki


Mitra Mäki
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
706566325
I've Got an Object, It's a Story

Narratives make sense of the world around us and our actions in it. Some go so far as to say that we are our stories. Objects witness our actions and hold our stories. They remain through time.

I am interested in how our objects connect us to the past and those around us, and how this is communicated in oral narratives. I explore how objects weave together time and stories to make the past accessible in the present and how this can be used pedagogically.

Berättelser gör världen och händelserna i den meningsfulla. Vissa går så långt som att säga att vi är våra berättelser. Objekt bevittnar händelser och bär på berättelser. De består genom tiden.

Jag är intresserad av hur objekt kopplar ihop oss med det förflutna och hur det kommuniceras genom muntligt berättande. Jag undersöker hur objekt väver samman tid och berättelser så det förflutna blir tillgängligt i nuet och hur det kan användas pedagogiskt.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson