Konstfack

Mitra Mäki


Mitra Mäki
Year of birth: 1982
Country of birth: Sweden
706566325
I've Got an Object, It's a Story

Narratives make sense of the world around us and our actions in it. Some go so far as to say that we are our stories. Objects witness our actions and hold our stories. They remain through time.

I am interested in how our objects connect us to the past and those around us, and how this is communicated in oral narratives. I explore how objects weave together time and stories to make the past accessible in the present and how this can be used pedagogically.

Berättelser gör världen och händelserna i den meningsfulla. Vissa går så långt som att säga att vi är våra berättelser. Objekt bevittnar händelser och bär på berättelser. De består genom tiden.

Jag är intresserad av hur objekt kopplar ihop oss med det förflutna och hur det kommuniceras genom muntligt berättande. Jag undersöker hur objekt väver samman tid och berättelser så det förflutna blir tillgängligt i nuet och hur det kan användas pedagogiskt.
Amanda de Frumerie
Anja Liljefors
Carolina Ljungström
Emma-Clara Folin
Farhad Nassirov
Fredrik Lindborg
Jennie Ramstedt
Kajsa Lindström
Katarina Mörk
Maja Dalskov
Mats Ljus
Mitra Mäki
Rikard Laving
Susanne Dovhage
Tess Emma Svensson